Miloš Hlávka

(1907-1945)
Dramatik, básník, prozaik a překladatel z francouzštiny, němčiny a italštiny 

Drama - Divadlo

Původní dramatizace, úpravy, překlady, dramatické texty

v abecedním seřazení

podtržené=hrány v divadle, rok premiéry, zkratky: R=režie, S=scéna, V=výprava (S+K=kostýmy), H=hudba, Ch=choreografie, Ú=úprava, D=dirigent 

(KDÚ)=text uložen v knihovně Divadelního ústavu

INFORMACE ZÁJEMCŮM O UŽITÍ VLASTNÍCH DIVADELNÍCH HER MILOŠE HLÁVKY: VŠECHNY TEXTY JSOU „VOLNÉ“, OD 1.1.2016 JIŽ NEJSOU CHRÁNĚNY AUTORSKOPRÁVNĚ  

 

Benátská maškaráda/Lhář.  Komedie podle Carlo Goldoniho (v pěti děj­stvích). [Z ital. orig. Il Bugiardo / Lhář] přeložil a volně zpraco­val Miloš Hlávka, v r.1941 vydal Fr. Švejda Praha, 2. vydání v r. 1944 Marie Švejdová Praha. 

ND (Prozatímní divadlo v Karlině) viz Ukázky , 1941, (derniéra v ND, 1944). R: Jiří Frejka, V: Jiří Trnka, H: Miroslav Ponc, pohybová spolupráce: Joe Jenčík. Hráno 46x.                               

MD Plzeň viz níže , 1942. R: Alfréd Radok pod krycím jménem Vladimír Bureš, S: Antonín Calta, H: Miroslav Ponc, D: Jan Šefl, CH: Josef Judl

MD Kladno, 1943. R: Jaroslav Novotný, S: Jaroslav Procház­ka, H: Oto Čermák.

Horácké divadlo Jihlava, 1963. R: Gerik Císař, V: Jaroslava Valentová, H: Miroslav Ponc, D: Bedřich Blažek, Ch: Jiří Maršík.

MD Mladá Boleslav, 1964. Ú a R: Jiří Císler, V: Karel Marx.

Divadlo pracují­cích Gottwaldov, 1965. R: Zdeněk Hruška, H: Miroslav Ponc, S: Miloš Tomek, D: Ladislav Odstrčil. Hráno 14x.

Divadlo bratří Mrštíků Brno, 1966. R: Jaroslav Novotný, S: Jiří Procházka, K: Naděžda Hanáková, H: Jan Bedřich, Ch: Jiří Ouřada. Hráno 26x.

Klicperovo divadlo Hradec Krá­lové, 1968. R: Emil Kadeřávek, V: Karel Zmrzlý, H: Miroslav Ponc a Petr Mandel. Hráno 26x.

Slezské divadlo v Opavě, 1971. R: Stanislav Holub, V: Eva Václavková, H: Miroslav Ponc, D: Anto­nín Vašíček.

Československá televize, 1972.  Televizní inscenace v úpravě Zdeňka Mahlera /Lhář má krátké nohy/.

Divadlo Český Těšín, 1979. R: Jaroslav Nedvěd, V: Alexander Babraj, H: Miroslav Ponc, Ch: Petr Kože­luh, D: Josef Daniel.

Ústřední loutkové divadlo Praha, 1980. R: Luboš Pistorius, V: Otakar Schindler, H: Lubor Šonka, Ch: Pavel Šmok.

Slovácké divadlo Uherské Hradiště, 1980. R: Karel Neu­bauer, V: Miloš Souček, H: Miroslav Ponc, D: Josef Dvořák. Hráno 16x.

Jihočeské divadlo České Budějovice viz níže na 27. Jihočeském divadel­ním festivalu v Českém Krumlově 2. 6. 1982. Obnovená prem. 23. 6. 1983. Ú a R: Kristina Taberyová, S: Joan Brehms, K: Jarmi­la Konečná, H: Miroslav Ponc a Jiří Kosina.

Středočeské divadlo Kladno, 1997. R: Miroslav Hlaučo, S: Milan Čech, K: Tomáš Kypta, Ch: Lucie Mertová

Divadlo v Dlouhé, 2005. S použitím překladu Ru­dolfa Součka a adaptace Miloše Hlávky upravili Hana Burešová a Štěpán Otčenášek. R: Hana Burešová, V: David Marek, H: Petr Skoumal. Hráno 160x, (derniéra 31.12.2016).

Divadelní léto pod plzeňským nebem (Náměstí republiky), 2014. Hru Miloše Hlávky upravili Zdeňek Bartoš a Marta Ljubková (dramaturgie). R: Zdeněk Bartoš, H: Matěj Kroupa, S: Pavel Kodeda, K: Andrea Králová. Hráno 11x. Opakováno v roce 2015 (Křižíkovy sady) 8x.

Božská láska [Amphitryon]. Veselohra B.H.W. Kleista v pře­básnění Miloše Hlávky, 1943. Knižně společně s hrou Rozbitý džbán v jednom svazku "KLEISTOVY VESELOHRY" vydal v r. 1944 Českomoravský Kompas v Praze.  

MD Na Poříčí,  1943. R: Karel Jernek, V: Václav Vích, H: Jiří Seehák, Ch: Eva Vrchlická. Hráno 34x.

Čarodějka pasovská. [Die Hexe von Passau]. Velikonoční hra. Činohra o čtyřech dějstvích. [Napsal] Richard Billinger, přeložil Miloš Hlávka, v r. 1941 vydal společně s hrou Čaronoc (Noc běsů) Melantrich v Praze.  

ND, 1941. R: Jan Bor, V: Vlastislav Hofman, H: Willy Hahn. Hráno 16x.

ČD Olomouc, 1942. R: Karel Svoboda, V: Josef Gabriel.

MD Plzeň, 1943. R: Josef Fišer, S: Antonín Calta.

Čistota. Hra o pěti obrazech. [Napsal] René Wachthausen, přeložil Miloš Hlávka, 1931, (KDÚ).

Dáma v bílém. [La femme en blanc.] Hra o třech dějstvích. [Napsal] Marcel Achard, přeložil Miloš Hlávka, 1933, (KDÚ).

ND a Stavovské divadlo,  1933. R: Karel Dostal, S: J. M. Gottlieb. Hráno 23x.

Divadlo Olomouc, 1933. R: Oldřich Stibor, V: Josef Gabriel. Hráno 8x.

Jihočeské ND, 1933-34. R: Karel Šott

Daň z lásky. Komedie o čtyřech obrazech. [Napsal] Hans Schweikart, přeložil Antonín Horník [= Miloš Hlávka], 1939, (KDÚ).

ND (Prozatímní divadlo), 1939. R: Vojta Novák, S: Václav Gottlieb. Hráno 10x.

Darebácké praktiky. Komedie o pěti aktech. [Napsali] George Farquhar a H. Constantin Weyer, přeložil Miloš Hlávka, 1930, (KDÚ).

Dědův odkaz. Libreto Antonína Klášterského k opeře Vítězsla­va Nováka upravil a doplnil (v dohodě se skladatelem) Miloš Hlávka, 1942.

ND, 1943. D: Zdeněk Chalabala, V: Václav Gottlieb. Hráno 17x.

Do smrti dobří. [Amis comme avant.] Komedie o třech aktech. [Napsal] Henri Jeanson, přeložil Miloš Hlávka, 1929, (KDÚ).

Komorní divadlo, 1931. R: Bohuš Stejskal, V: Josef Wenig. Hráno 9x.

Domek z karet. Hra o třech dějstvích. [Napsal] Steve Passeur, přeložil Miloš Hlávka, 1937, (KDÚ).

Dona Kichotka. Revue žurnál, aktualita, satira, voiceband. [Napsali] E. F. Burian, Jiří Dréman, Jiří Frejka, Miloš Hlávka, Václav Lacina, Hugo Slípka, Josef Trojan, 1927.

Divadlo Dada v divadle Na Slupi, 1927. H: E. F. Burian, Iša Krejčí, Jaroslav Ježek. R: Jiří Frejka, V: František Zelenka, František Muzika, František Matoušek, Karel Šourek. Hráno 46x.

Falstaff. Komedie o 16 obrazech. [Napsal] William Shakespea­re. Z „Jindřicha IV.“, „Jindřicha V.“ a z „Veselých paniček windsorských“ v překladech Bohuše Štěpánka upravil Miloš Hlávka, (KDÚ).

Fraška o paštice a dortu.  Volná parafráze francouzské středověké hry. Napsal anonym, přeložil a upravil Miloš Hlávka, 1939, (KDÚ).

ND viz níže  [Společně s Molierovým Amfitryonem ], 1939. R: Jiří Frejka, S: J. Frejka a Zdeněk Rykr. Hráno 11x.

Jana. [Jeanne.] Hra o čtyřech dějstvích. [Napsal] Henri Duvernois, přeložil Miloš Hlávka, 1933, (KDÚ).

ND (Stavovské a Národní divadllo ),1933. R: Vojta Novák, S: J. M. Gottlieb. Hráno 40x.

Jazzové varhany. Hra o pěti obrazech s intermezzy. Trilogie o pokušení smrti, část třetí, 1944, (KDÚ).

Kavalír Páně. (Král moru.) Drama. Trilogie o pokušení smrti, část druhá, 1943, v roce 1944 vydal Českomoravský Kompas v Praze.

ND (Prozatímní divadlo v Karlíně) viz níže , 1943. R: Jiří Frejka, V: Arnošt Paderlík, H: Miroslav Ponc. Hráno 31x.

Kolumbus. Lyrické drama o šesti obrazech. Miloš Hlávka napsal libreto spolu s Jarmilou Kröschlovou, 1936.

Městské komorní divadlo viz níže , 1936. R a Ch: Jarmila Kröschlová, H: (vybral) B. Hohage, hudba staroanglických tanců a indiánských písní, S: Zdena Schwarzerová.

Kouzlo domova. Veselohra o 3 dějstvích. [Napsali] Cecil Chesterton a Ralph Neale, přeložil Miloš Hlávka, 1933, (KDÚ).

ND (Stavovské divadlo), 1933. R: Vojta Novák, S: Anto­nín Heythum. Hráno 7x.

Národní divadlo moravskoslezské, Divadlo Antonína Dvořáka, Ostrava, 1933. R a S: Miloš Nedbal. ( Koprodukce s ND Praha.) Jediné představení 24.9.1933. 

Král Oidipus, Sofokles, ve zpracování a s prologem Jeana Cocteaua, přeložil a dramaturgicky upravil Miloš Hlávka, 1928.

Divadlo Na Slupi, Dada, 1928, (spolu s Hrou o muži, který vysedával telata od Hanse Sachse a s divadelní bás­ní Pierra Reverdyho Poutník). R: Jiří Frejka, H: E. F. Burian.

Kumpáni. Vaudeville o 4 dějstvích s epilogem. [Napsal] Jules Romains. Dle překladu Richarda Weinera zdramatizoval Miloš Hlávka, 1929.

Moderní studio, 1929. R: Jiří Frejka, V: Karel Šourek

Kyklop. Satyrské drama. [Napsal] Euripidés, úprava Miloš Hlávka, 1929, strojopis v doNM a v pozůstalosti

Moderní studio v Umělecké besedě, 1929. R: Jiří Frejka, Ch: J. Kröschlová, V: K. Šourek, spoluúčinkoval voiceband E.F. Buriana

Divadlo Na Slupi, 1943. IV. ročník dramatického oddělení Konzervatoře (spolu s Euripidovou tragédií Herakles). R: Pavel Pásek, Ch: Jožka Šaršeová. H: Jan Fischer.

Lhář a jeho rod. Veseloha o osmi obrazech. [Napsal] Václav Kliment Klicpera, volně upravil Miloš Hlávka, 1939, (KDÚ).

ND, 1939. R: Jiří Frejka, V: Václav Gottlieb, H a D: Miro­slav Ponc. Hráno 8x.

MD Kladno 1942. R: Jaroslav Novotný.

České divadlo Olomouc, 1943. R: Karel Svoboda, H: Jiří Strniště, V: Oldřich Šimáček, (premiéra 22.1.1943 byla věnována 25.výročí herecké práce Josefa Benátského)

Má slečna sestřička. [Ma soeur de luxe.] Komedie o třech děj­stvích. [Napsal] André Birabeau, přeložil Miloš Hlávka, 1933, (KDÚ).

MD na Vinohradech, 1934. R a S: Bohuš Stejskal. Hráno 16x.

Národní divadlo moravskoslezské, Divadlo Antonína Dvořáka, Ostrava, 1934. R a S: Jiří Myron

Jihočeské ND, 1934-35. R: Jaroslav Fošen

Madelon. Komedie o čtyřech aktech. [Napsal] Jean Sarment, přeložil Miloš Hlávka, 1930, (KDÚ).

Roztomilá nepřítelkyně/Nepřítelkyně. Komedie o třech dějstvích a 4 obrazech. [Na­psal] André Paul Antoine, přeložil Miloš Hlávka, 1930, Roztomilá Nepřítelkyně (KDÚ).

 ND (Stavovské divadlo), 1930. R: Viktor Šulc, S: František Zelenka. Hráno 13x.

NdB (Národní divadlo Brno), 1934/1935. R: Jan Maxa

Noc běsů/Čaronoc. Vánoční hra. Pětiaktové baladické drama. [Napsal] Richard Billinger,  přeložil a oproti Bilingerovi Miloš Hlávka vybásnil výjev ,,čaronocujících ‘‘ vesničanů, 1940, knižně: viz Čarodějka pasovská.

ND, 1940. R: Jan Bor, V: Vlastislav Hofman, H: Vladimír Polívka. Hráno 8x.

Panama. Hra o třech dějstvích (v desíti obrazech). 1940, vydal Fr. Švejda v Praze.

ND (Prozatímní divadlo v Karlíně) viz níže , 1940. R: Jiří Frejka, V: František Tichý. Hráno 10x.

Paní Studánka. Hra o čtyřech jednáních a sedmi obrazech s epilogem. Volně upravil pro české jeviště Miloš Hlávka podle textu staré čínské hry v anglické verzi S. J. Hsiunga, přeložené Stašou Jílovskou, 1937, archiv ND a (KDÚ).

ND (Stavovské divadlo) Viz níže, včetně ukázek z archivu ČRo , 1937. R: Jiří Frejka, S: J. Frejka a František Troster, H: Jaroslav Ježek, D: Alexandr Podaševský, Ch: Joe Jenčík. Hráno 15x.

Papírový milenec. Tři akty s prologem. [Napsal] Jerzy Szaniawski, přeložil Antoš Finger, upravil Miloš Hlávka, 1931, (KDÚ).

Umělecké divadlo v Aréně na Smíchově, 1931. R: Old­řich Stibor, V: František Troster, Tance: Jožka Šaršeová.

Pozor na dopisy. Veselohra o třech dějstvích. [Napsal] Greorg Schmitt, přeložil Miloš Hlávka, 1933, (KDÚ).

Komorní divadlo,  1933. R: Gabriel Hart, V: Josef Wenig. Hráno 34x.

Mozarteum, Divadlo Anny Sedláčkové, 1939.

Princ Bedřich Homburský. Činohra. [Napsal] Heinrich von Kleist, přeložil Miloš Hlávka, 1941, 1. vydání v r. 1941 a 2., pozměněné, v r. 1943 vydal Melantrich v Praze.

Východočeské divadlo, 1942. R: Míla Holub.

ND, 1942. R: Karel Dostal, V: Vlastislav Hofman, H: Mi­roslav Ponc. Hráno 13x.

Promiňte, prosím...! [Pardon, Madame...!] Tříaktová kome­die. [Napsali] Romain Coolus a André Rivoire, přeložil Miloš Hlávka, 1931, (KDÚ).

MD na Vinohradech, 1931. R: Gabriel Hart, V: Josef Wenig. Hráno 11x.

Romeo a Julie.  Patero dějství. [Napsal] William Shakespeare, upravil a prolog napsal Miloš Hlávka, 1929.

Moderní studio v Umělecké besedě v Praze viz níže 1929. R: Jiří Frejka, V: Otakar Mrkvička, Ch: Jarmila Kröschlová. Hráno 22x.

Rozbitý džbán. [Der zerbrochene Krug]. Veselo­hra B.H.W. Kleista v přebásnění Miloše Hlávky, 1943, knižně: viz Božská láska (Amfitryon). 

ND 1944. R: Aleš Podhorský, V: Zdeněk Sklenář. Hráno 28x.

Východočeské divadlo, 1944.

Horácké divadlo v Třebíči, 1943, R: Oto Sklenčka, V: František Gabriel.

V řetězech/Řetězy. [Napsal] Steve Passeur, přeložil Miloš Hlávka, 1931, Řetězy (KDÚ).

ND (Stavovské divadlo), 1931. R: Karel Do­stal, S: František Muzika. Hráno 8x.

Národní divadlo moravskoslezské, Divadlo Antonína Dvořáka, Ostrava, 1932. R a S: Jiří Myron. Hráno 5x.

ND Brno (Divadlo Na hradbách), 1932. R: E.F. Burian

Slavnost mládí. (České majales.) Veselohra o pěti dějstvích. [Napsal] Václav Záruba [= František Götz a Miloš Hlávka], 1940, vydal A. Neubert v Praze.

MD Kladno v Umělecké besedě v Praze 1941. R: Antonín Kurš, S: Ladislav Vele - V. Hořejší.

Horácké divadlo v MD v Německém Brodě, 1941. R: An­tonín Kurš, S: Ladislav Vele.

Národní beseda J.K. Tyl Na Březance v Hrdlořezích, 1942.

Nové divadlo Kolín, 1943.

Spáč. [Jeppe paa Bjerget]. Komedie podle Holberga. [Přeložil a upravil] Miloš Hlávka, 1942, v roce 1943 vydala M. Švejdová v Praze.

ND (ND a Prozatímní divadlo v Karlíně), 1942. R: Aleš Pod­horský, S: Václav Gottlieb, H: Miroslav Ponc. Hráno 33x.

Nový domov Brno, Komorní hry Radosti ze života, 1944. R: Rudolf Walter

Spravedlnost Holoubkovi/Spravedlnost pro Holoubka! [Gerechtigkeit für Holoubek.] Tragikomedie o třech dějstvích. [Napsal] Georg Fröschel, přelo­žil Miloš Hlávka, 1933, jako Spravedlnost pro Holoubka (KDÚ).  

MD na Vinohradech, 1933. R: Gabriel Hart, V: Josef Wenig. Hráno 9x.

Stříbrný vítr. Hra o jedenácti obrazech s dohrou. Napsal [Frá­ňa Šrámek], zdramatizoval Miloš Hlávka, 1937, v roce 1942 vydal Českomoravský Kompas v Praze.

Městské divadlo v Písku viz níže , Pracheňská scéna, 1940. R: Václav Krška, H: Jiří Srnka.

MD Na Poříčí, 1941. R: František Salzer, S: František Troster, K: Adolf Wenig, H: Jan Ev. Zelinka. Hráno 84x.

Slezské divadlo v Opavě, 1967. R: Ilja Bureš, S: Eva Václavková, H: J. E. Zelinka, D: Oldřich Bohuňovský. Hráno 19x.

Realistické divadlo na Smíchově, 1969. R: František Laurin, S: Jaromír Pátek, K: Zdena Kadrnožková, H: Jiří Srnka

Moravské divadlo Olomouc , 2000. Dramatizaci Miloše Hlávky upravil Milan Calábek. R: Peter Gábor, S: Jozef Ciller, K: Mária Cillerová, H: Milan Nytra.

Svatebčané na Eiffelce. Podívaná. [Napsal] Jean Cocteau. Se svolením autora přeložili Miloš Hlávka a Jiří Frejka, 1926, vydal v Odeonu J. Fromek

Divadlo Dada v Umělecké besedě, 1927. R: Jiří Frejka, H: Jaroslav Ježek

Divadelní studio DAMU Disk v Divadle v Celetné, Milenci na Eiffelce, 1995. Dtg: Zdeněk Hedbávný, R: Jan Kačer a Pa­vel Řezníček.

Světáci. Komedie (o dvou dějstvích), 1940, v roce 1941 vydal Melantrich Praha.

ČD Moravská Ostrava, 1942. R: Karel Palouš, S: Franti­šek Jiroudek.

MD Na Poříčí viz níže , 1942. R: Karel Jernek, V: Jiří Trnka. Hráno 58x.

Východočeské divadlo, Hradec Králové, 1944. R: Míla Holub, S: Ladislav Vele, Dtg: Zdeněk Vavřík.

Tři tisíce stupňů lásky. Komedie o třech dějstvích. [Napsal] André Mycho, přeložil Miloš Hlávka, 1930, (KDÚ).

Komorní divadlo, 1930. R: Bohuš Stejskal, V: Josef Wenig. Hráno 11x.

Vdova liška. [La vedova scaltra.] Hudební veselohra na námět Carla Goldoniho. Napsal Miloš Hlávka, 1942, vydala v roce 1944 M. Švejdová.

MD Na Poříčí, 1943. R: František Salzer, S: Vojtěch Tittelbach, K: A. Wenig, H: Jiří Srnka. Hráno 56x.

Věrná milenka. Hra o šesti obrazech. [Napsala] Margaret Kennedy, [zdramatizoval] Basil Dean. Přeložil [a upravil] Miloš Hlávka, 1935, (KDÚ).

ND (Stavovské divadlo), 1935. R: Jiří Frejka, S: Václav Gottlieb, H: R. M. Mandée. Hráno 14x.

NdB (Národní divadlo Brno), 1935, převzatá inscenace Národního divadla v Praze. R: Jan Maxa

Výlet do hor. viz níže Komedie o třech dějstvích. 1941, vydal Českomoravský Kompas v Praze.

Zájezdová inscenace členů činohry ND (Ladislav Pešek, Jiří Dohnal, Fr. Kreuzmann, Vlasta Fabianová, Elena Hálková) reží­rovaná autorem ve výpravě Václava Gottlieba, s hudbou Mirosla­va Ponce. Poprvé provedena v Moravské Ostravě 5. 7. 1941, další uvedení v Pardubicích, Hradci Králové, Brně, Přerově, Písku a Prostějově. Hráno asi 50x.

MD Plzeň, 1942. R: Josef Fišer, S: J. Tetínek, H: Miroslav Ponc.

Uranie, 1942. R: Vojta Plachý-Tůma, V: Adolf Zábranský.

Umělecká beseda, Malá strana, Intimní divadlo, 1943.

Středočeská činohra Josefa Burdy, 1944. R: Tomáš Bok.

 

1929 Umělecká beseda

William Shakespeare, Romeo a Julie, úprava Miloš Hlávka, viz dále Časopis Pestrý týden, roč. IV., č.11 z r. 1929 a výňatek z dis. práce A. Jochmanové, 2006

1936 Komorní divadlo

Kolombus

1937 Národní divadlo

Paní Studánka

1939 Národní divadlo

Fraška o paštice a dortu

1940 Národní divadlo

Panama

1940 Městské divadlo v Písku

Stříbrný vítr

1941

Výlet do hor

1942 Městské divadlo v Plzni

Benátská maškáráda

1942 Divadlo Na Poříčí

Světáci

1943 Národní divadlo

KAVALÍR PÁNĚ

1982 Otáčivé hlediště v Českém Krumlově

Benátská maškaráda

Zdá se mi, že hlavní omyl spočívá v prohlášení
divadelního umění za zábavu. Vše, co se děje na
jevišti, musí prý být za každou cenu zábavné. Jsem
však na rozpacích, co nazvat lepší zábavou:
roztříštěnou revui, plnou nejrozmanitějších nápadů
a produkcí, po níž je v hlavě jako v podrážděném úlu,
anebo harmonickou jevištní skladbu, která po nás
žádá soustředění, ale z níž si odnášíme dojmy trvalejší.

Napište nám

Zde se můžete vyjádřit ke knížkám a k dílu Miloše Hlávky. Rádi odpovíme na Vaše dotazy.