Miloš Hlávka

(1907-1945)
Dramatik, básník, prozaik a překladatel z francouzštiny, němčiny a italštiny 

Errata ke knize Prozření Genesiovo

Dále korigované údaje o Miloši Hlávkovi uvedené v knize prof. PhDr. Bořivoje Srby, DrSc., Prozření Genesiovo – Inscenační tvorba pražských českých činoherních divadel za německé okupace a druhé světové války 1939–1945, kterou vydala Janáčkova akademie múzických umění v Brně v roce 2014, uvedené na straně 51 a 81 jsou podle současného stavu poznání nepravdivé.

Miloš Hlávka neměl politické přesvědčení, projevující se v ochotě spolupracovat s okupanty. Neměl pozitivní postoj k tehdejšímu režimu a nesympatizoval s tehdejším nacistickým Německem. Se žádnými pravicovými nacionalisty neusiloval o založení revue Sever-Jih, jež měla propagovat v duchu Háchovy politiky kulturní spolupráci mezi Čechy a Němci.

Naopak, Miloš Hlávka se po dobu okupace nikdy nezpronevěřil poslání českého kulturního pracovníka a k jeho osobě bylo vydáno in memoriam Osvědčení o státní a národní spolehlivosti. Miloš Hlávka po celou dobu okupace pracoval v Národním divadle (jako lektor, dramaturg a později zastupující šéf činohry), o jeho skutečném protirežimním smýšlení svědčí dramaturgické činoherní záměry a tituly her, které byly zakazovány, popřípadě byly úředně označovány jako pro naši první scénu „nevhodné“.

Manželka Miloše Hlávky, paní lrmgard Otte (německé národnosti), žila v Československu od roku 1926 jako československá občanka a toto občanství jí bylo po válce zachováno.

Profesor Srba, který již bohužel od května 2014 není mezi námi, se nemůže k záležitosti vyjádřit. Autor patrně vycházel při hodnocení osobnosti Miloše Hlávky jen z nepřesných údajů Práva lidu ze 7. 6. 1945 a dále ze vzpomínek Rudolfa Stránského s názvem „Očima svědka“ a Jaroslava Pokorného s názvem „Trampoty opozičních novinářů“ ve sborníku Theater-Divadlo : Vzpomínky českých divadelníků na německou okupaci a druhou světovou válku (Praha: Orbis, 1965). Tyto prameny, jak ukazuje novější literatura, však nejsou spolehlivé a informace v nich obsažené byly pozdějším bádáním jako nesprávné vyvráceny.

V Brně dne 4. 11. 2016                                                                                                                                                         JAMU (vydavatel) na žádost Ing. Petra Hlávky

 

 

Zdá se mi, že hlavní omyl spočívá v prohlášení
divadelního umění za zábavu. Vše, co se děje na
jevišti, musí prý být za každou cenu zábavné. Jsem
však na rozpacích, co nazvat lepší zábavou:
roztříštěnou revui, plnou nejrozmanitějších nápadů
a produkcí, po níž je v hlavě jako v podrážděném úlu,
anebo harmonickou jevištní skladbu, která po nás
žádá soustředění, ale z níž si odnášíme dojmy trvalejší.

Napište nám

Zde se můžete vyjádřit ke knížkám a k dílu Miloše Hlávky. Rádi odpovíme na Vaše dotazy.