Miloš Hlávka

(1907-1945)
Dramatik, básník, prozaik a překladatel z francouzštiny, němčiny a italštiny 

v Rozpravách Aventina

Seznam vznikl s využitím materiálů z Digitálního archivu časopisů ÚČL AV ČR

/ročník.roky/číslo/strana/... viz konec linky

Jules Romains

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RozAvn/3.1927-1928/9/104.png

Jean Cocteau 1930

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RozAvn/6.1930-1931/22-23/253.png

„Zelená flétna“

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RozAvn/6.1930-1931/32/381.png

Lidová divadla

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RozAvn/8.1932-1933/8/61.png

Informace k přednáškám o ND

Berlinské divadlo za Hitlera (Úryvek z prázdninových zápisků 1933)

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RozAvn/9.1933-1934/7/61.png http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RozAvn/9.1933-1934/7/62.png

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RozAvn/9.1933-1934/8/71.png http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RozAvn/9.1933-1934/8/72.png

Rozmluva s Piscatorem                                                                    

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RozAvn/9.1933-1934/14/121.png

Informace k přednáškám o ND

Cyklus přednášek o Národním divadle /k přednášce J. Vodáka/

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RozAvn/9.1933-1934/4/40.png

Z cyklu jubilejních přednášek o ND /k předn. M. Novotného, A. Matějčka, F. Pujmana/

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RozAvn/9.1933-1934/6/56.png

1. Cyklus jubilejních přednášek o ND /k přednášce M. Novotného/ 

a hned pod tím  

2. Na téma „Činoherní režie a scéna ND„. /o přednášce Fr. Götze/

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RozAvn/9.1933-1934/7/64.png

Ve výstavním sále Mánesa /o přednášce J. Frejky/

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RozAvn/9.1933-1934/11/99.png

Zdá se mi, že hlavní omyl spočívá v prohlášení
divadelního umění za zábavu. Vše, co se děje na
jevišti, musí prý být za každou cenu zábavné. Jsem
však na rozpacích, co nazvat lepší zábavou:
roztříštěnou revui, plnou nejrozmanitějších nápadů
a produkcí, po níž je v hlavě jako v podrážděném úlu,
anebo harmonickou jevištní skladbu, která po nás
žádá soustředění, ale z níž si odnášíme dojmy trvalejší.

Napište nám

Zde se můžete vyjádřit ke knížkám a k dílu Miloše Hlávky. Rádi odpovíme na Vaše dotazy.