Miloš Hlávka

(1907-1945)
Dramatik, básník, prozaik a překladatel z francouzštiny, němčiny a italštiny 

Napsali Miloši Hlávkovi

- - -       Text na rubu fotografie: Drahý pane doktore, děkuju za růže, dala jsem je „Studánce“ a měla z nich radost. Přeju Vám hodně repris a udělám hodně co v mé moci jest, aby byly četné. Vaše -/-                Olga Scheinpflugová     2.5.37

 

 

 

 

Přemysl Pitter Přemysl Pitter (1895-1976) byl český kazatel,  publicista, radikální pacifista a sociální pracovník. Za protektorátu i přes přísný zákaz ilegálně podporoval židovské rodiny, jejich děti a rodiny zatčených účastníků odboje. Byl vyslýchán gestapem. V roce 1944 se v ilegálním Výboru křesťanské pomoci židovským dětem sám do odboje zapojil. Po nástupu komunistického režimu musel uprchnout ze země.                                           k dramatu Kavalír Páně

Spisovateli Miloši Hlávkovi v Praze!                                    Praha 20. prosince 1943

Mistře!                                                                                                                                                                  Byl jsem uchvácen Vaším dramatem „Kavalír Páně“ a vyprávěl jsem jeho obsah svým spoluracovníků a přátelům a snažil jsem se i vyložit jim alegorie této hry. Lituji velmi, že drama dosud nevyšlo tiskem, protože nad jeho slovy nutno se zamýšlet. Silvestrovský večer prožívám vždy pospolitě se svými spolupracovníky a přáteli a předčítáme si obyčejně úryvky z cenných děl. Chtěl bych letos své přátele překvapit přečtením pasáží z Vašeho dramatu. Obracím se proto na Vás s prosbou, zdali byste mi mohl půjčit opis „Kavalíra Páně“ na zástavu v jakékoli částce, kterou mi určíte. Opis vrátím v pořádku ihned po Novém roce. 

Mám naději, že mé prosbě laskavě vyhovíte a děkuji Vám vřele za veliké duševní obohacení, které jste mně - a jistě mnoha a mnoha jiným - svým dílem způsobil.

Přikládám obálku na odpověď a v příznivém případě prosím za oznámení, kam bych si mohl pro opis přijít. Případně mě můžete zavolat na č. 35105. 

S přáním požehnaných Vánoc, jsem Váš oddaný 

Přemysl Pitter, ředitel útulku mládeže.

(Poznámka: Na pátrání po případné odpovědi M.H. a další korespondenci došla 28.1.2014 odpověď: Vážený pane Hlávko, dle domluvy jsem pátrala v Archivu P. Pittera a O. Fierzové. Musím Vám bohužel sdělit, že jsem nenašla žádnou korespodenci vedenou na jméno Miloš Hlávka. (...) může to být způsobeno tím, že hrozící prohlídky gestapa přiměly Pittera k tomu, že velký díl korespodence a jiných písemností zničil. (...) S pozdravem PhDr. Lenka Lajsková, Archiv Přemysla Pittera a Olgy Fierzové, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského)

 

 

Dr. Antonín Řeřábek Dr. A. Řeřábek vedl v letech 1931 – 1942 Studentský časopis, který  vydával Kruh přátel střední školy u nakladatele Fr. Borový v Praze a do kterého psali studenti a absolventi středních škol i významní představitelé české kultury (bří Čapkové, V. Vančura, J. Hora, F. Halas, A. Hoffmeister, E.F.Burian, J. Frejka , J. Träger a mnoho jiných vč. M. Hlávky).                                         k dramatu Kavalír Páně

Milý pane lektore,                                                                 V Praze dne 12. prosince 1943

píši, třebaže by bylo lépe znovu a s větší pozorností poslouchat, dívat se a dopátrat, či raději v samotě pozorně vnímat zvučná slova a jejich obsah.

Leccos totiž překáželo, ba i zklamalo. Hloupoučký divák, ale je takový. Jak by asi vyrostl Peškův Smrtihnát, ať v symbol , či nestvůru. A Rašilův Frančemon by byl jistě lékařem břídilem, tlučhubou, poživačem a lakomou. Škoda, že Marie Jana nebyla vtělením jarní čvachtanice a věčně požehnaného ženského klína a dav sedláků vlněním těžkých klasů před posečením s jen taktak postřehnutelným hukotem a praskotem nalitých zrn.

Tohle scházelo tomu nemotoru divákovi, ačkoli mu to napovídal uchvacující první obraz: dva roztančení poživači života. I ty stupně mluvily: nahoře jásavé a neutlumitelné volání po plném životě a u jejich pat ukojení nemyslitelného, neklid a hnus z vlastního unaveného těla a smrt. A vzhůru po nich útěk za sluncem jako to volání z vlčí jámy po lidech. Kavalír, Diana a Lucinarka stačili sami, aby zaplavili ovzduší vzruchem z pocitu neobvyklého.

Divák se zesměšňuje a dokonce, prozradí-li, že se i ve spánku probíjel k hrdinovi a spokojil se poznáním jeho rozpolcení. To se nenáležitě připletl Prezzolini: čeká všechno od člověka - čeká všechno od Boha. Nepomáhá, i když si uvědomuje, že Váš Kavalír buduje v Bohu své nadměrné lidství a v chaotické době náboženského rozkladu a že Vám jde o více než úsekový pohled na jedince: o svět a idee, jimiž jste přetěžkán a jež tíží k neúnosnosti pouhé prosťáčky a hledače obnažených lidí.

Ano, tahle myšlenková vířivost a oslepující barevnost Vašeho slova jsou k zalknutí pro nabité hlediště, které si rozpačitě láme neohebné prsty nad touhle hojností a zachytí se bezradně a houževnatě za takové  plastické poslovo vyprávění pro jeho svébytnou podobnost s úvodem hry a křičící odlišnost od blahobytného polospánku u císařského dvora, ačkoli i zde je hojná prška oslňujících blyskavic postřehů a soudů.

A v jádře jste to jen Vy a Vy: rozhazovač situací, nápadů a především zázračných slov. Překypujete mládím a nespoutaností, a třebaže se přibližujete smrti, nepodlehnete smiřujícímu odevzdání se. Nic Vám také není po těch, kteří zachytí jen zlomek z Vašeho vnitřního víru a z přehršlí Vašich samovolně se dostavujících výrazů.

Takové jsou chudé úlomky z pěkného večera. Rozhodně ne vytříbený a uvážený soud zapeklitého prohledávače červotočivého človíčka.

Váš  Dr. Ant. Řeřábek

 

 

 

 

Zdá se mi, že hlavní omyl spočívá v prohlášení
divadelního umění za zábavu. Vše, co se děje na
jevišti, musí prý být za každou cenu zábavné. Jsem
však na rozpacích, co nazvat lepší zábavou:
roztříštěnou revui, plnou nejrozmanitějších nápadů
a produkcí, po níž je v hlavě jako v podrážděném úlu,
anebo harmonickou jevištní skladbu, která po nás
žádá soustředění, ale z níž si odnášíme dojmy trvalejší.

Napište nám

Zde se můžete vyjádřit ke knížkám a k dílu Miloše Hlávky. Rádi odpovíme na Vaše dotazy.