Miloš Hlávka

(1907-1945)
Dramatik, básník, prozaik a překladatel z francouzštiny, němčiny a italštiny 

1929 Umělecká beseda

- - -

Text nad obrázky: Nadaný režisér Jiří Frejka jest šéfem Moderního studia, které zahájilo svou činnost v Umělecké Besedě 24. února klasickou pětiaktovou tragedií lásky Shakespearova "Romeo a Julie" v úpravě Miloše Hlávky, v režii J. Frejky, s taneční skupinou Jarmily Kröschlové a s E.F. Burianovým voicebendem ve výpravě O. Mrkvičky. Premiéra hrána při vyprodaném hledišti. (SLEČNY MILADA MATYSOVÁ V ROLI JULIE A LOLA SKRBKOVÁ V ROLI CHŮVY, JIŘÍ VASMUT V ROLI MERKUCIA)                                                                                                                                                 Návrh scény Otakara Mrkvičky pro 1. jednání  

- - -

Se zájmem se čekalo na ohlášenou premiéru Shakespearovy hry Romeo a Julie. Její uvedení však vyvolalo u některých recenzentů jen další rozpaky týkající se především dramaturgických zásahů.  Romeo byl na repertoár nasazen pravděpodobně opět pod vlivem Jeana Cocteaua, který text zmodernizoval a inscenoval v podobě baletu a pantomimy o 23 obrazech v roce 1924 s hudbou Igora Stravinského. V této Cocteauově inscenaci bylo slovo výrazně omezeno a uplatňovalo se pouze v případech, kdy inscenátoři cítili nutnost podchytit s jeho pomocí rytmiku tance a mimické projevy pantomimy. Miloš Hlávka, jenž zastával funkci dramaturga souboru, pak díky inspirativnímu francouzskému provedení radikálně proškrtal původní Shakespearův text a zbavil ho vedlejších dějů. Připsal nový prolog, svým způsobem poplatný Apollinairovu Pásmu, ten vynikl ve voicebandovém provedení doprovázeném pohyby kyvadla, jež bylo zavěšeno v zadní části jeviště po celou dobu představení. (...) Různými úpravami text sice ztratil valnou část svého lyrického vyznění, na druhou stranu se v této okleštěné podobě stal prostředkem k dynamizaci insenace. (Z disertační práce A.Jochmanové, 2006)

Zdá se mi, že hlavní omyl spočívá v prohlášení
divadelního umění za zábavu. Vše, co se děje na
jevišti, musí prý být za každou cenu zábavné. Jsem
však na rozpacích, co nazvat lepší zábavou:
roztříštěnou revui, plnou nejrozmanitějších nápadů
a produkcí, po níž je v hlavě jako v podrážděném úlu,
anebo harmonickou jevištní skladbu, která po nás
žádá soustředění, ale z níž si odnášíme dojmy trvalejší.

Napište nám

Zde se můžete vyjádřit ke knížkám a k dílu Miloše Hlávky. Rádi odpovíme na Vaše dotazy.